Tvarkinga dokumentacija

Kai pastatas baigiamas statyti ir pristatomas užsakovui, jį reikia pripažinti tinkamu naudoti. Tam reikalinga sukomplektuota dokumentacija. Natūralu, kad ši dokumentacija, kartu su papildoma, leidžiančia tinkamai eksploatuoti pastatą, dokumentacija turi būti tinkamai sukomplektuota ir paruošta. Tačiau dažnai statybos proceso metu tai pamirštama, todėl į tai atsižvelgdami Mes labai griežtai žiūrime į visą dokumentaciją ir ją atsakingai komplektuojame.

TVARKINGA DOKUMENTACIJA SUSIDEDA:

Iš projektuotojo:

 • Techninis projektas
 • Darbo projektas (užsakovui pageidaujant)
 • Statybos leidimas
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų (tuo atveju kaip yra bendraturtis)

Iš statybų darbų rangovo:

 • Statybos darbų užbaigimo aktas
 • Statybos darbų žurnalas (užsakovui pageidaujant)
 • Paslėptų darbų aktai (užsakovui pageidaujant)
 • Statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktai
 • Sklypo požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos
 • Statybos produktų darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams atitikties deklaracijos ir atitikties sertifikatai (užsakovui pageidaujant)
 • Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymo aktas
 • Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetinio įrenginio techninės būklės patikrinimą užbaigus jo montavimą, paleidimo, derinimo darbus.

Iš užsakovo (atskiru susitarimu dokumentus komplektuoja statybos darbų rangovas):

 • Statinio kadastrų duomenų bylą
 • Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai
 • Pastato energetinio naudingumo sertifikatas išduotas sertifikuoto specialisto
 • Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju jei kadastrinėje byloje nėra pateikta atstumai ir tarp statinių ir sklypo ribų, bei nepateikti statinių aukščiai)
 • Projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, triukšmo lygio, apšvietos mikroklimato ir kitų veiksnių matavimų protokolai/aktai kuriuos atliko akredituotos/sertifikuotos laboratorijos (jei to reikalauja statybos inspekcija)

Pastaba: visi išvardinti dokumentai privalo būti pateikti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei pasirašyti atestuotų specialistų.